Poliklinik Hizmeti

   

ÖNCELİĞİ OLAN HASTALAR

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile;

·         Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),

·         Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,

·         Hamileler,

·         65 Yaş üstü yaşlılar,

·         Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,

·         Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,

Genel hizmeti aksatmayacak şekilde her poliklinikte öncelik hakkı tanınmaktadır.